Kies nu voor een cursus bedrijfshulpverlening van Company Safe . Gespecialiseerde instructeurs leiden je op tot een gecertificeerd bedrijfshulpverlener. Kies voor een basistraining indien je nog geen BHV-certificaat bezit. Heb je al een BHV certificaat? Kies dan voor de herhalingstraining. Uiteraard hebben we ook maatwerk- en incompany-oplossingen.


Nieuw cursus aanbod :
We zijn weer gestart met praktijktrainingen


ProtocolVeilig trainen voor BHV-, EHBO-, reanimatie- enveiligheidscursussen tijdens de Covid-19 pandemie

https://assets.crisicom.nl/p/32768//files/Brancheprotocol-BHV-EHBO-tijdens-covid-19-pandemie.pdf
Nieuwe wetgeving Eerste Hulp kinderen


De ministeriële regeling die uitvoering geeft aan de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (wet IKK) eist dat er in de kinderopvang en peuterspeelzalen altijd minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig en geregistreerd certificaat voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. De wet IKK gaat per 1 januari 2018 in

Brancheorganisaties in de kinderopvang hebben de afgelopen periode hun leden constant op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de wet IKK en die leden melden zich massaal aan bij opleiders om hun medewerkers een cursus Eerste Hulp werken met kinderen van NIBHV en NIKTA te laten volgen.

Ook Company Safe verzorgd deze cursus volgens NIBHV en Rode Kruis
zie het menu Cursussen: