Kies nu voor een cursus bedrijfshulpverlening van Company Safe . Gespecialiseerde instructeurs leiden je op tot een gecertificeerd bedrijfshulpverlener. Kies voor een basistraining indien je nog geen BHV-certificaat bezit. Heb je al een BHV certificaat? Kies dan voor de herhalingstraining. Uiteraard hebben we ook maatwerk- en incompany-oplossingen.

Uitbesteding beheerderstaken BMI / OAI door                                               Company Safe

Als gebruiker of beheerder van een gebouw bent u gebonden aan verplichtingen in het kader van onderhoud en beheer aan uw brandmeldinstallatie.

Daaronder vallen het buiten jaarlijks onderhoud, de maandelijkse en de grotere  4 en 8 maandelijkse controles.

Deze verplichte controles (volgens de norm NEN 2654-1 en 2654-2 )zijn noodzakelijk om de veiligheid van personen te garanderen. Als men niet voldoet aan deze richtlijnen, kan een bedrijf de certificering van de brandmeldinstallatie kwijtraken.

In de praktijk blijkt dat veel bedrijven en instellingen problemen ondervinden bij het naleven van de eisen conform de NEN 2654-1 en NEN2654-2.

Company Safe biedt u de mogelijkheid om deze beheerderstaken van uw BMI uit handen te geven aan een ervaren en gediplomeerd technicus.

Voordelen van het uitbesteden van de beheerstaken:

-Onze beheerders zijn dagelijks bezig met de controle van verschillende brandmeldinstallaties;

-Wij opereren onafhankelijk waardoor we u kunnen voorzien van eerlijk advies.

Totale ontzorg:

Company Safe ziet erop toe dat uw bedrijf voldoet aan de wettelijke verplichtingen conform NEN2654-1 en NEN2654-2.

Company Safe zal erop toezien dat de installatie met de bijbehorende zaken waaronder een logboek, gebruikershandleiding, tekeningen, blokschema’s, PVE ( programma van eisen ) rapport van onderhoud, etc. etc. gehandhaafd blijven. Bij afwijkingen zal dit gerapporteerd worden.

Hoe werkt dit nu in de praktijk?

Company Safe komt volgens afspraak langs om de maandelijkse en de  grotere 4 en 8 maandelijkse controles uit te voeren en het logboek in te vullen. Bijzonderheden worden via e-mail toegezonden naar de contactpersoon.

Company Safe kan desgewenst tevens zorgen voor een back-up die in geval van eventuele calamiteit aangeboden kan worden d.m.v een online logboek ( hier zullen extra kosten voor worden berekend). Uw bedrijf of instelling voldoet op deze manier aan de wettelijke normen.

Wilt u meer informatie over het uitbesteden van uw beheerderstaken BMI/ OAI neem dan vrijblijvend contact met ons op.


Prijzen zijn op aanvraag dit  i.v.m de omvang van de Brandmeldinstallatie.