Kies nu voor een cursus bedrijfshulpverlening van Company Safe . Gespecialiseerde instructeurs leiden je op tot een gecertificeerd bedrijfshulpverlener. Kies voor een basistraining indien je nog geen BHV-certificaat bezit. Heb je al een BHV certificaat? Kies dan voor de herhalingstraining. Uiteraard hebben we ook maatwerk- en incompany-oplossingen.

VCA basis cursus

Inclusief VCA basis examen

VCA cursus van één dag

De eendaagse VCA cursus basis is bedoeld voor iedereen die nog niet eerder een VCA cursus heeft gevolgd of van wie het certificaat is verlopen. Ben je geen leidinggevende en niet actief als ZZP-er, dan is een VCA basis certificaat voldoende.

Veilig aan het werk met de basis VCA cursus

Met het behalen van het basis VCA diploma laat je zien dat je beschikt over de basiskennis van VGM, zoals gesteld door VCA. Je toont aan dat je veilig werkt, volgens de standaard van VCA. Je houdt rekening met de veiligheid en gezondheid van jou en anderen, maar denk daarbij ook aan het milieu. Heb je nog nooit een VCA cursus gedaan of werk je niet in een leidinggevende functie of ZZP’er? Dan is de VCA basiscursus geschikt voor jou.

Inhoud VCA cursus:

De VCA cursus duurt één dag en wordt aansluitend afgesloten met een examen.

Tijdens de VCA cursus worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

Wetgeving

Ongevallen: oorzaken en preventie

Gevaarlijke stoffen

Ergonomische werkplek

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Geldigheid VCA Basis diploma

Aan het einde van de middag wordt het VCA examen afgenomen door een onafhankelijk examenbureau. Dit examen duurt ongeveer een uur. Als je het examen succesvol afrondt, ontvang je een officieel erkend VCA certificaat. Deze pas is tien jaar geldig.


VCA VOL cursus

Inclusief VCA VOL examen

Wat is VCA VOL?

VCA VOL is dus een certificering die zich specifiek richt op veiligheid voor operationeel leidinggevenden. Met het behalen van een VOL VCA diploma toont de leidinggevende aan niet alleen oog te hebben voor en kennis te hebben van de eigen veiligheid en de invloed op de omgeving, maar ook voor de veiligheid van zijn/haar werknemers of teamleden. De cursus behandelt alle relevante punten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De theoretische kennis wordt getest in een examen met een gevarieerde vraagstelling. Wie slaagt voor het examen, heeft officieel aangetoond over de verplichte veiligheidskennis te beschikken.

Voor wie ?

De VOL VCA is nodig naast de VCA basis omdat dit veilig werken garandeert. Zouden operationeel leidinggevenden net als uitvoerende professionals alleen beschikken over de basiscertificering, dan zou de veiligheid op diverse punten te wensen over kunnen laten en zouden gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De VCA VOL is bedoeld voor alle leidinggevenden van een uitvoerend team op de locatie. Dit kunnen operationeel leidinggevenden van de aannemer zijn, maar ook van andere bedrijven en teams die werken op een bouwlocatie of andere risicovolle locatie. De VCA plicht geldt voor elke leidinggevende. Een leidinggevende in loondienst moet VCA gecertificeerd zijn, maar dit geldt ook voor een ZZP’er, net zoals de basis VCA geldt voor uitvoerende professionals in zowel loondienst als zelfstandigen.

Wat wordt er behandeld?

Tijdens het VCA examen wordt er examen afgelegd op alle gebieden die in de cursus worden behandeld. Om het diploma te halen, dienen cursisten te slagen voor alle onderdelen. Het betreft de volgende onderdelen:

Regelgeving en veiligheidsregels

Veilig werken, overleg en inspecties                      Preventie

Werkplek                                                                           Persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbeidsmiddelen                                                           Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

Gevaarlijke stoffen                                                        Elektriciteit

Brand en explosie                                                          Ongevallen

Noodsituaties

Geldigheid VCA VOL diploma

De geldigheid van het VCA VOL diploma bedraagt tien jaar. Wanneer de geldigheid van het diploma verlopen is, zal er opnieuw een VCA VOL cursus moeten worden gevolgd om de geldigheid van het diploma te verlengen. Dat gebeurt wederom met tien jaar.

Informeer bij ons voor de meest gunstige prijzen