Kies nu voor een cursus bedrijfshulpverlening van Company Safe . Gespecialiseerde instructeurs leiden je op tot een gecertificeerd bedrijfshulpverlener. Kies voor een basistraining indien je nog geen BHV-certificaat bezit. Heb je al een BHV certificaat? Kies dan voor de herhalingstraining. Uiteraard hebben we ook maatwerk- en incompany-oplossingen.

Beheerder Brandmeldinstallatie &     Ontruimingsalarminstallatie     

Voor iedere brandmeldinstallatie is het wettelijk verplicht dat er maandelijks beheerderstaken worden uitgevoerd. Deze beheerderstaken kunt u na het volgen van onze twee daagse beheerderscursus zelf uitvoeren.

Waarom beheerderstaken uitvoeren aan een brandmeldinstallatie?

Elke brandmeldinstallatie moet volgens de wet maandelijks worden beheerd. Daarom moet er intern of extern een beheerder worden aangesteld die de beheerderstaken aan de brandmeldinstallatie uitvoert. Dit staat beschreven in de NEN 2654. Een beheerder is (bij brand) het eerste aanspreekpunt van de brandweer.
Bedrijven die verplicht zijn een brandmeldinstallatie in het gebouw aan te leggen, dienen ook te zorgen dat er een beheerder Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie is, die aantoonbaar is opgeleid.

Cursus Beheerder Brandmeldinstallatie en Ontruimingsalarminstallatie bij u op locatie:

Het verzorgen van de cursus Beheerder Brandmeldinstallatie en Ontruimingsalarminstallatie kunnen we eventueel bij u op locatie verzorgen, dit kan al vanaf 4 personen.

Voor wie is de cursus interessant:

De cursus is gericht op medewerkers die zich bezighouden met het beheer van de brandmeldinstallatie en/of Ontruimingsalarminstallatie zoals een BHV’er

Doelstelling van de cursus Beheerder Brandmeldinstallatie en Ontruimingsalarminstallatie:

Weten wat de taken van de beheerder BMI zijn;

Kennis van opbouw van de brandmeldinstallatie kunnen toe lichten;

Hoe de periodieke controles moeten worden uitgevoerd;

Hoe je preventief onderhoud uit kan voeren

Hoe je gegevens in het logboek kan registreren

De inhoud van de tweedaagse:

  • Doel van de brandmeldinstallatie
  • De rol van de beheerder brand en ontruimingsinstallatie
  • Soorten brandmeldinstallaties
  • Verantwoordelijkheden beheerder brandmeld en ontruimingsinstallatie

Tijdens de eerste cursusdag wordt de theorie uitvoerig besproken, afgewisseld met enkele project opdrachten. Op de eerste cursusdag ontvangen de cursisten enkele opdrachten die zij in de werksituatie moeten uitvoeren. Deze opdrachten worden op de tweede cursusdag behandeld en nagekeken door de docent.

Gewenste voorkennis en denkniveau:

Er wordt geen specifieke voorkennis verwacht van de cursist.

Opleidingsduur

De cursus Beheerder Brandmeldinstallatie en Ontruimingsalarminstallatie duurt 2 dagen. Elke lesdag duurt van 09:00 uur tot ongeveer 16.00 uur.

Studiebelasting:

Afgezien van de praktijkopdracht (3 uur) is er geen zelfstudie noodzakelijk.

Examen:

Aan het einde van de tweede cursusdag wordt het NIBHV-examen door Company Safe afgenomen. Nadat het examen met goed gevolg is afgelegd en de praktijkopdracht is ingeleverd, ontvangt u het NIBHV-diploma "Beheerder Brandmeldinstallatie en Ontruimingsalarminstallatie".


Prijs:

Cursus BMI / OAI volgens NIBHV

3 dagdelen 1e dag van 9.00 uur t/m 16.00 uur.

3e dag deel van 9.00 uur t/m 12.00 uur

P.P. €275,00

Incl. lesmateriaal en certificering

Annuleringen dienen uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus te geschieden.

Bij annuleringen binnen twee weken zal er 50% van het totale cursusbedrag bij u in rekening worden gebracht.

Bij annuleringen binnen 1 week voor aanvang van de cursus zal het totale cursusbedrag bij u in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders met u overeengekomen.

Eventuele tariefwijzigingen onder voorbehoud.

Betalingsconditie: 30 dagen netto, tenzij schriftelijk anders met u overeengekomen.

Vernoemde prijzen zijn exclusief 21% B.T.W., tenzij schriftelijk anders met u overeengekomen.